Szkoła Podstawowa

im. Zawiszy Czarnego      

Waśniewo-Grabowo 4
13-111 Janowiec Kościelny
tel: 89 6261013
e-mail: wasniewo@go2.pl

2018-10-17 - Młodzieżowa Rada Gminy

Młodzieżowa Rada Gminy

 

           We wtorek 16 października 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy Janowiec Kościelny. Spośród 10 radnych t.j 7  ze Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym oraz 3 ze Szkoły Podstawowej w Waśniewie-Grabowie wybrano Prezydium MRG. Przewodniczącym został Olaf Gałęziewski z SP Janowiec Kościelny, wiceprzewodniczącymi zostały: Dominika Wójcicka z SP Janowiec Kościelny oraz  Anna Kołacz z SP Waśniewo – Grabowo, sekretarzem została Alicja Gołębiewska z SP Janowiec Kościelny.

Młodzi radni złożyli tego dnia uroczyste  ślubowanie.

      Sesję prowadzili: Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Ambroziński oraz Pani Marianna Malinowska. Obecni również byli: Pani Wójt Bożena Grochala, Pan Wiesław Kacner – nauczyciel SP w Waśniewie – Grabowie, Pani Ewa Ostrowska – dyrektor SP w Janowcu Kościelnym, Pani Monika Ławicka – pracownik Urzędu Gminy Janowiec Kościelny.

       Celem działania Rady jest promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie gminy, podejmowanie działań na rzecz zaspokajania potrzeb i oczekiwań młodych mieszkańców gminy, a także organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym.

Na koniec Pani Wójt pogratulowała młodzieży ich funkcji oraz wręczyła drobne upominki.

 

tworzenie stron webon.pl