Szkoła Podstawowa

im. Zawiszy Czarnego      

Waśniewo-Grabowo 4
13-111 Janowiec Kościelny
tel: 89 6261013
e-mail: wasniewo@go2.pl

"Zdrowie to podstawowy obowiązek w życiu"

Oscar Wilde

 

Prezentacja wyników w ramach programu 

Szkoły Promującej Zdrowie

15 listopada odbyła się w naszej szkole publiczna prezentacja wyników autoewaluacji w ramach programu Szkoły Promującej zdrowie. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani Anna Zdaniukiewicz - wojewódzki koordynator ds promocji zdrowia. Nie zabrakło też osób z innych instytucji, które wspierają naszą szkołę w działaniach podejmowanych na rzecz zdrowia m.in: p. Anna Łączkowska - kierownik PCK w Nidzicy, p. Sz. Bartosiak - prezes PCK w Nidzicy, p. M. Wolińska - dyrektor PPP w Nidzicy, przedstawiciele Rady Gminy, p. M. Radzymińska - kierownik GOPS  w Janowcu Kościelnym, p. B, Zakrzewska - dyrektor ZS w Janowcu K. oraz rodzice. Po zaprezentowaniu wyników uzyskanych przez naszą placówkę w ramach czterech standardów SzPZ oraz omówieniu działań, jakie są podejmowane na rzecz zdrowia odbyła się dyskusja zgromadzonych gości prowadzona przez p. A. Zdaniukiewicz. Z przyjemnością wysłuchaliśmy samych pozytywnych opinii. Mamy nadzieję, że nasze starania zostaną docenione i pomoże to nam uzyskać Krajowy Certyfikat SzPZ.

Agata Gadomska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czym jest Szkoła Promująca Zdrowie?

 

Szkoła Promująca Zdrowie to miejsce, gdzie cała społeczność szkolna: Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i inni Pracownicy Szkoły podejmują świadome działania, by rozwijać i wspierać zdrowy tryb życia, uczą jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko. Zachęcają - zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych działań.

 

Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która:

 

 • w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów;
 • wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne  do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia;
 • zachęca do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły, ich rodziców i wszystkich pracowników szkoły;
 • kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności  za zdrowie własne i innych.

 

Główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie

 • Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
 • Etos zdrowia w szkole - czyli dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły.
 • Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.  

 

Główne cele Szkoły Promującej Zdrowie

 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej;
 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego;
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia;
 • stwarzanie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów;
 • umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniania w nich poczucia własnej wartości;
 • zapewnianie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki;
 • włączenie do działań szkoły służby zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

 

 

Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia

Agata Gadomska- koordynator szkolny

Przemysław Dudek - koordynator szkolny

Beata Jóźwiak - dyrektor

Anna Piotrkowska - nauczyciel

Jan Piotrkowski - nauczyciel

Wiesław Kacner - nauczyciel

Dorota Marciniak - sekretarz

Andrzej Karasek - rodzic

Anna Kołacz - uczennica

Kinga Terepeet - uczennica

Oliwia Krupińska - uczennica

 

 

Zadania szkolnego koordynatora:

 • Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i społeczności lokalnej oraz podjęcie wzajemnych zobowiązań, niezbędnych dla skutecznych działań.
 • Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole (planowanie i ewaluacja działań).
 • Kierowanie pracą szkolnego zespołu ds. promocji zdrowia.
 • Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
 • Współdziałanie z instytucjami wspierającymi prace szkoły.
 • Rozwijanie własnych umiejętności w zakresie promocji zdrowia, współdziałania z innymi ludźmi i kierowania ich pracą.
 • Zwoływanie spotkań zespołu.
 • Pisanie sprawozdań: semestralnych i rocznych.
 • Na wniosek dyrektora koordynator zwołuje spotkanie zespołu w dodatkowym terminie.

 

 

Zadania szkolnego zespołu promocji zdrowia:

 • Reprezentowanie potrzeb i poglądów społeczności szkolnej.
 • Łączność i informowanie reprezentatywnej grupy o pracach i ustaleniach zespołu.
 • Zgłaszanie lub przekazywanie pomysłów do realizacji.
 • Opracowanie planu promocji zdrowia.
 • Zbieranie dokumentacji wszystkich działań szkolnych z zakresu promocji zdrowia.
 • Zespół ściśle współpracuje z dyrektorem szkoły w sprawach dotyczących promocji zdrowia i profilaktyki.
 • Na prośbę zespołu dyrektor zaprasza osoby spoza szkoły w celu prowadzenia zajęć, pogadanek, warsztatów itp.
 • Zespół konsultuje z dyrektorem placówki organizację imprez, uroczystości, apeli na terenie szkoły.
 • Decyzje podejmowane są większością głosów. Głosy wszystkich uczestników są równoważne. Spotkanie zespołu są otwarte dla wszystkich chętnych.
 • Spotkania zespołu odbywają się co najmniej 3 razy w roku szkolnym lub dodatkowo według potrzeb.

 

 

Promocja zdrowia w naszej Szkole

 

            Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie jest małą wiejską szkołą z bogatymi tradycjami. Nauka we wsi Waśniewo, tak jak w wielu innych wioskach Polski przedwojennej, odbywała się w domach prywatnych. Według relacji mieszkańców zorganizowane nauczanie zaczęło funkcjonować w 1930 roku,  a sam budynek starej części szkoły został zbudowany blisko 80 lat temu. W 1997 roku oddano do użytku szkolnego nową część obiektu, wyłączając tym samym poprzednią. Mając świadomość, iż sama szkoła jak i okolice Waśniewa mają bogatą historię, dbamy o możliwie najlepszy poziom oferty kształcenia, wychowania i innych działań, których odbiorcami są nie tylko uczniowie szkoły ale także ich rodziny i lokalne społeczeństwo.

            Nasza Szkoła mieści się w bardzo małej miejscowości, z dala od głównych dróg. Wokół Szkoły rozpościera się zieleń. Teren ten jest sukcesywnie zagospodarowywany. Kilka lat temu uczniowie posadzili drzewka, które opatrzyli tabliczkami informacyjnymi, dzięki czemu już najmłodsi zapoznają się z różnymi gatunkami roślin. Oprócz bogatej roślinności na posesji mieszczą się dwa boiska do gry w piłkę nożną, boisko do gry w piłkę siatkową, bogato wyposażony plac zabaw, „Zielona klasa” i miejsce, w którym uczniowie bezpiecznie i na świeżym powietrzu oczekują na autobus.

            Podejmujemy szereg działań ekologicznych tj. zbiórka elektrośmieci, produkcja papieru czerpanego na własne potrzeby, segregacja odpadów, sprzątanie świata itp. Dbamy także o naszych skrzydlatych przyjaciół – na terenie wokół szkoły umieszczone są budki dla ptaków, które dokarmiane są przez cały rok. Sukcesem jest niewątpliwie posiadany przez nas certyfikat „Zielona Flaga” oraz I miejsce w konkursie ekologicznym „Teatralne Przygody Robaczka Podglądaczka”, I miejsce w konkursie „Ekozespoły zmniejszają swój ślad ekologiczny”, Certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”.  Uczestniczymy także w projekcie Litter Less Campaign, który jest prowadzony przez Fundację na rzecz Edukacji Środowiska Eco-Schools. Obchodzimy Święto Drzewa.

            Szkoła stanowi centrum kultury dla tutejszych mieszkańców, którzy bardzo chętnie korzystają z zaproszeń na różnego rodzaju uroczystości, tj. Święto Szkoły i Rodziny, Dzień Babci i Dziadka,  organizowane przez społeczność szkolną. Szkoła słynie ze swojej obyczajowości i ciepłej, niemalże rodzinnej atmosfery. Nie jest to zasługą samych uczniów i ich nauczycieli, ale wiąże się to ze ścisłą współpracą wielu jednostek, do których należy zaliczyć: rodziców, organ prowadzący, lokalna społeczność, straż pożarną, parafie w Janowcu Kościelnym i Grzebsku, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym, lokalne instytucje i wielu innych  przyjaciół szkoły. Działamy nie tylko w Szkole, ale i poza nią. Rok rocznie bierzemy udział w gminnych festynach – majówce i Gminnym Święcie Pieczonego Ziemniaka. Organizujemy montaże słowno-muzyczne dla działającego w gminie koła seniorów. Odwiedzamy Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej „Poboże” itp. Uczniowie biorą także udział w organizowanych przez lokalne instytucje konkursach, np. „Konkurs na Palmę Wielkanocną”, „Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych”, „Zawody udzielania pierwszej pomocy”, „Konkurs wiedzy o pożarnictwie”, „Olimpiada wiedzy o zdrowiu".

            Nasza szkoła łamie stereotyp „wiejskiej szkoły”, o których często się mówi, że są nudne, nic się w nich nie dzieje, a dzieci niechętnie do niej uczęszczają. Możemy poszczycić się wieloma sukcesami sportowymi nie tylko na szczeblu gminnym czy powiatowym, bowiem nasi sportowcy niejednokrotnie zajmowali czołowe miejsca w województwie. Rok rocznie przystępujemy do programu „Trzymaj formę” realizowanego przez Sanepid. Na szkolnych korytarzach stoją stoły do tenisa, dzięki czemu uczniowie podczas przerw oraz oczekując na autobus pod okiem opiekuna mają szansę ćwiczyć swoje umiejętności. Umożliwiamy dzieciom także korzystanie z basenu organizując wyjazdy do Mławy.

            Prężnie działa również Samorząd Uczniowski, który podejmuje inicjatywy dotyczące ich własnego rozwoju i rozwoju Szkoły. Funkcjonuje „Skrzynka kłopotów i ważnych spraw”, dzięki czemu dzieci mogą w sposób anonimowy zgłaszać swoje propozycje. Z ich inicjatywy zwiększono liczbę dyskotek, wyjazdów na basen, przyznawane były nagrody przechodnie klasom za najwyższą frekwencję, wyniki w nauce i zachowanie, organizowane są biwaki szkolne i wycieczki rowerowe, międzyszkolne zawody sportowe. Uczniowie zainicjowali także zmianę i uatrakcyjnienie jadłospisu. W ramach programów „Warzywa i owoce w szkole” oraz „Szklanka mleka” uczniowie codziennie dostarczają swoim organizmom niezbędne witaminy i składniki odżywcze. Redagowana jest także gazetka szkolna „Głos Zawiszy”. Istnieje również Katalog Pożądanych Postaw, który został stworzony przez uczniów, a w którym znalazły się podstawowe zasady obowiązujące każdego ucznia Szkoły.

            Uczniowie chętnie uczestniczą w realizowanych projektach, podczas których pomagają sobie nawzajem w pokonywaniu trudności, uczą się odpowiedzialności, tolerancji. Dużym zainteresowaniem cieszył się projekt „Z małej szkoły w wielki świat” podczas którego uczniowie kształcili swoje kompetencje przyrodniczo-matematyczne i społeczno-obywatelskie. W ramach projektu „Indywidualizacja szansą na lepszy start” uczniowie uczestniczyli w zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami  w czytaniu  i pisaniu, gimnastyce korekcyjnej, terapii logopedycznej i zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. Dzięki realizacji projektu szkoła doposażona została w specjalistyczne pomoce dydaktyczne. W budynku szkolnym mieści się gabinet specjalistyczny, w którym organizowane są zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne. Istnieje także sala „Wesoła Szkoła” wyposażona m.in. w basen z piłeczkami, piłkarzyki, materace itp. W sali tej, jak również w sali gimnastycznej organizowane są zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

            Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w różnego rodzaju działaniach charytatywnych. Funkcjonuje Szkolne Koło PCK, bierzemy udział w akcji „Góra grosza”, zbieramy plastikowe nakrętki, aby wspomóc chore dzieci.

            Szkoła w Waśniewie-Grabowie dostępna jest dla uczniów niemalże przez cały rok kalendarzowy. Podczas ferii zimowych organizowane są różnego rodzaju zajęcia wspomagające, ale także seanse filmowe, zajęcia sportowe, gry i zabawy integracyjne. Podczas wakacji uczniowie mieli okazję uczestniczyć w tzw. Letniej Szkole Odkrywców. Po okiem studentów z Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin dzieci aktywnie spędzały czas wolny łącząc przyjemne z pożytecznym.

            Ważnym elementem w życiu naszej Szkoły jest kultywowanie tradycji w duchu patriotyzmu. Realizowaliśmy projekt „Kto ty jesteś? Polak mały…”, w ramach którego wpajaliśmy uczniom jak ważna w życiu każdego człowieka jest tożsamość narodowa, symbole narodowe i miłość do ojczyzny. Ponadto, uczniowie aktywnie biorą udział w konkursach pieśni patriotycznej na szczeblu gminnym i powiatowym a także w Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Przed naszą Szkołą został także posadzony Dąb Pamięci w ramach akcji „Katyń – ocalić od zapomnienia…” Często przypominana jest również historia patrona Szkoły – Zawiszy Czarnego. W roku szkolnym 2015/2016 realizowany był projekt "Szkoły Dawnego Pogranicza".

            W szkole funkcjonują także punkty przedszkolne, które realizują programy profilaktyczne tj. „Akademia Aquafresh”, „Super Wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby”, oraz programy rozwijające twórcze myślenie i pogłębiających ciekawość poznawczą świata u dzieci w wieku przedszkolnym tj. „Akademia Misia Haribo".

            Nauczyciele pozostają w ścisłej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nidzicy oraz sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje, dzięki czemu w Szkole zatrudnieni są logopeda, oligofrenopedagodzy i inni nauczyciele specjaliści.

            Promocja zdrowia jest jednym z priorytetowych celów naszej Szkoły. Działania podejmowane przez Szkołę i jej partnerów przynoszą ogromne rezultaty. Wspólnie dbamy nie tylko o wzrost umiejętności szkolnych uczniów ale także o ich bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, umiejętności współżycia w grupie, poczucie akceptacji i tolerancję wobec ludzi odmiennej rasy, wyznania i poglądów, szacunku i życzliwości wobec innych ludzi, uczciwości w postępowaniu, odpowiedzialności w korzystaniu ze swoich praw bez naruszania praw innych, poczucia własnej wartości, kultury osobistej.

  

            W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 OTRZYMALIŚMY AKT PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY SZKÓŁ I PLACÓWEK PROMUJĄCYCH ZDROWIE, ZAŚ 16 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"

                           

 

     

                              

O WSZYSTKICH DZIAŁANIACH Z ZAKRESU PROMOCJI ZDROWIA I REALIZACJI STANDARDÓW SzPZ MOŻNA PRZECZYTAĆ W ZAKŁADKACH:

- WYDARZYŁO SIĘ

- SPORT

- EKOLOGIA

tworzenie stron webon.pl