Szkoła Podstawowa

im. Zawiszy Czarnego      

Waśniewo-Grabowo 4
13-111 Janowiec Kościelny
tel: 89 6261013
e-mail: wasniewo@go2.pl

Projekty

„Piękna nasza Polska cała..."

 

W dniach od 1września do 30 listopada 2018 roku w naszej Szkole realizowany był projekt „Piękna nasza Polska cała…- 100 najpiękniejszych zdjęć na 100-lecie Niepodległości”.  Środki na realizację projektu zostały pozyskane w ramach Programu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia i Mazury Lokalnie III, realizatorem była grupa nieformalna „Młodzi fotograficy janowieckiej ziemi ” -Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie, osobowości prawnej użyczyło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany-Żardawy „Pod Gajem”

Założeniem projektu było zebranie fotografii ze 100 miejsc na terenie naszej Gminy. Pragnęliśmy wskazać miejsca mijane na co dzień niezauważone. Chcemy poprzez zatrzymany obraz pokazać jak piękne jest miejsce, w którym mieszkamy, jakie walory krajobrazowe ma nasza Gmina. Przygotowując projekt chcieliśmy włączyć się w obchody 100-lecia Niepodległości, pokazując, że nasza mała Ojczyzna-Gmina Janowiec Kościelny jest cząstką Rzeczypospolitej. Symboliczna liczba 100 stanowi  radość i dumę ze 100-lecia Niepodległości. 

W ramach projektu dotarliśmy do 100 miejsc, fotografując je w różnych porach dnia- w dzień i w nocy, o wschodzie i zachodzie słońca, w deszczu i we mgle.  Pragnęliśmy zachęcić innych do poszukiwania wyjątkowych zakątków, które często niezauważone znajdują się tuż obok nas.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w realizację projektu, dotarli do wielu miejsc w naszej Gminie, z wrażliwością uchwycili piękno krajobrazu janowieckiej ziemi. Fotografie do projektu wykonali: Jan Domański, Jolanta Sosnowska, Ewa Chmielewska, Anna Piotrkowska, Justyna Sarbiewska, Beata Jóźwiak, Aleksandra Malinowska, Aneta Gałęziewska, Mateusz Jabłoński, Dominika Jabłońska, Maria Szczepkowska, Weronika Podowska, Dagmara Długokęcka.

 

 

 

             

Rowerem wokół zabytków dla Niepodległej

Architektura sakralna Poboża

-figurki i krzyże przydrożne Gminy Janowiec Kościelny

 

 

Fotografie zebrane w ramach realizacji projektu na podstawie umowy dotacji

nr 6/14/DL 10-ODL/2018 zawartej w dniu 15.05.2018

pomiędzy Ośrodkiem Działaj Lokalnie Nidzicki Fundusz Lokalny

(siedziba Kamionka 7, 13-100 Nidzica) realizującym

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW)

na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP)

i grupą nieformalną „Pobożanie dla malej Ojczyzny-

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany-Żardawy „Pod Gajem”

(użyczenie osobowości prawnej)

 

 

 

                 

 

Waśniewo-Grabowo, 11 listopada 2018

 

  

 

"Pogoda jest zawsze - zakładamy szkolny ogródek meteorologiczny"

 

Nowy projekt ekologiczny

 

więcej w zakładce Ekologia

 

 

 

ZIOŁOWY OGRÓDEK

 

Od kwietnia do czerwca 2015 roku uczniowie klasy III pod kierunkiem wychowawczyni realizowali projekt "Ziołowy ogródek"

 

więcej w zakładce Ekologia

 

 

"KTO TY JESTEŚ?  POLAK MAŁY..."

 

Głównym celem projektu "Kto ty jesteś? Polak mały..." realizowanym w roku szkolnym 2014/2015 było kultywowanie tradycji naszego kraju oraz rozwijanie poczucia tożsamości narodowej. Ponadto w ramach projektu prowadzone były dwa rodzaje zajęć pozalekcyjnych: muzyczne - Piosenki i pieśni narodowe, taneczne - Tańce narodowe i regionalne. Uczniowie po raz pierwszy zaprezentowali pieśni patriotyczne oraz polski taniec "Mazur" podczas apelu z okazji Święta Niepodległości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITER LESS CAMPAIGN 

 

W drugim półroczu roku szkolnego 2013/2014 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie, który jest prowadzony przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie. Kampania "Litter Less - Śmieci mniej" to projekt dotyczący problemu śmiecenia i widoczności śmieci w naszym otoczeniu. 

 

więcej w zakładce Ekologia

 

 

 

W roku szkolnym 2010- 2011 rozpoczęliśmy realizację projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat". 

"Indywidualizacja szansą na lepszy start" to projekt, którym objęte są dzieci klas I-III w roku szkolnym 2011-2012.

tworzenie stron webon.pl