Szkoła Podstawowa

im. Zawiszy Czarnego      

Waśniewo-Grabowo 4
13-111 Janowiec Kościelny
tel: 89 6261013
e-mail: wasniewo@go2.pl

Informacje

 

             

Rowerem wokół zabytków dla Niepodległej

Architektura sakralna Poboża

-figurki i krzyże przydrożne Gminy Janowiec Kościelny

 

 

Fotografie zebrane w ramach realizacji projektu na podstawie umowy dotacji

nr 6/14/DL 10-ODL/2018 zawartej w dniu 15.05.2018

pomiędzy Ośrodkiem Działaj Lokalnie Nidzicki Fundusz Lokalny

(siedziba Kamionka 7, 13-100 Nidzica) realizującym

Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW)

na mocy umowy zawartej z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP)

i grupą nieformalną „Pobożanie dla malej Ojczyzny-

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Smolany-Żardawy „Pod Gajem”

(użyczenie osobowości prawnej)

 

 

 

                 

 

Waśniewo-Grabowo, 11 listopada 2018

 

  

 

"Pogoda jest zawsze - zakładamy szkolny ogródek meteorologiczny"

 

Nowy projekt ekologiczny

 

więcej w zakładce Ekologia

 

 

 

ZIOŁOWY OGRÓDEK

 

Od kwietnia do czerwca 2015 roku uczniowie klasy III pod kierunkiem wychowawczyni realizowali projekt "Ziołowy ogródek"

 

więcej w zakładce Ekologia

 

 

"KTO TY JESTEŚ?  POLAK MAŁY..."

 

Głównym celem projektu "Kto ty jesteś? Polak mały..." realizowanym w roku szkolnym 2014/2015 było kultywowanie tradycji naszego kraju oraz rozwijanie poczucia tożsamości narodowej. Ponadto w ramach projektu prowadzone były dwa rodzaje zajęć pozalekcyjnych: muzyczne - Piosenki i pieśni narodowe, taneczne - Tańce narodowe i regionalne. Uczniowie po raz pierwszy zaprezentowali pieśni patriotyczne oraz polski taniec "Mazur" podczas apelu z okazji Święta Niepodległości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITER LESS CAMPAIGN 

 

W drugim półroczu roku szkolnego 2013/2014 nasza szkoła uczestniczyła w projekcie, który jest prowadzony przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska w Krakowie. Kampania "Litter Less - Śmieci mniej" to projekt dotyczący problemu śmiecenia i widoczności śmieci w naszym otoczeniu. 

 

więcej w zakładce Ekologia

 

 

 

W roku szkolnym 2010- 2011 rozpoczęliśmy realizację projektu "Z Małej Szkoły w Wielki Świat". 

"Indywidualizacja szansą na lepszy start" to projekt, którym objęte są dzieci klas I-III w roku szkolnym 2011-2012.

tworzenie stron webon.pl