Szkoła Podstawowa

im. Zawiszy Czarnego      

Waśniewo-Grabowo 4
13-111 Janowiec Kościelny
tel: 89 6261013
e-mail: wasniewo@go2.pl

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Historia

Nauka w Waśniewie, tak jak w wielu innych wioskach Polski przedwrześniowej, odbywała się w domach prywatnych. Dzięki staraniom nauczycieli i wydatnej pomocy władz terenowych, Inspektorat szkolny w Ciechanowie zatwierdził projekt budowy szkoły. Istotne znaczenie miał fakt, że w tym czasie powstawały w Polsce szkoły wzdłuż granicy niemieckiej w celu podniesienia patriotyzmu wśród obywateli. Budowę szkoły rozpoczęto w 1936 r., a po ponad roku oddano mury w stanie surowym. Wraz z utworzeniem szkoły nadano jej imię Zawiszy Czarnego.

Wybuch II wojny światowej sparaliżował dalsze prace. W okresie okupacji hitlerowskiej budynek szkolny przeznaczono na magazyn zbożowy. Podczas okupacji dla dzieci z Waśniewa i Krusza zorganizowane było tajne nauczanie, które prowadził pan Jerzy Borzuchowski.

Po wyzwoleniu przystąpiono do generalnego remontu budynku, a nauka nadal odbywała się w domach prywatnych. W 1950 roku rozpoczęto nauczanie w budynku szkoły. Wydział Oświaty w Mławie ustalił obwód szkolny: Bukowiec, Gwoździe, Krusze, Kownatki, Kukiełki, Pawełki, Sołdany, Waśniewo-Grabowo, Zaborowo, Szczepkowo-Zalesie.

W latach siedemdziesiątych szkoła zostaje pozbawiona imienia znamienitego rycerza Zawiszy Czarnego.

Rok 1985 otwiera nowy rozdział w historii naszej szkoły. Powstała inicjatywa budowy nowego budynku szkolnego. Powołano Społeczny  Komitet Rozbudowy Szkoły. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu lokalnej społeczności został przygotowany teren pod budowę, przywieziono materiały budowlane. Mimo problemów finansowych udało się wykonać stan surowy. Jednak brak środków finansowych spowodował, że prace trwały 12 lat. W 1993 roku nastąpił przełom. Ówczesny dyrektor wraz z zaprzyjaźnionym redaktorem – Stanisławem Czerwińskim podjęli intensywne starania pozyskiwania funduszy z Ministerstw oraz różnych fundacji i instytucji. Dzięki wsparciu lokalnych władz i zdobytym środkom inicjatywa rozbudowy Szkoły doczekała się szczęśliwego finału.

5 września 1997 roku to wyjątkowa data i wyjątkowa uroczystość. W sześćdziesiątą rocznicę istnienia Szkoły zostaje otwarty nowy obiekt szkolny z jedyną wówczas w gminie salą gimnastyczną. Podczas uroczystości przekazano ufundowany przez społeczeństwo Sztandar i przywrócono Szkole imię Zawiszy Czarnego. 

 

70 - lecie Szkoły

 

Siedemdziesiąt lat swego istnienia Szkoła obchodziła 6 czerwca 2007 roku. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, dawni dyrektorzy szkół, absolwenci,  uczniowie i ich rodzice. Podczas części artystycznej uczniowie przypomnieli sylwetkę patrona szkoły oraz zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne. Na zakończenie występów rycerze z Bractwa Rycerskiego Komturii Nidzickiej stoczyli zacięty pojedynek, w którym zwyciężył oczywiście Zawisza Czarny.

Jubileuszowy tort otworzył drugą część uroczystości: poczęstunek, a następnie rozgrywki sportowe

i zabawy z udziałem rodziców i dzieci.

 

80 - lecie Szkoły

  12 października obchodziliśmy 80-lecie istnienia Szkoły Podstawowej im. Zawiszy Czarnego w Waśniewie-Grabowie. Uroczystość rozpoczęła Msza św., którą celebrował ksiądz wicedziekan Tomasz Opaliński – proboszcz parafii św. Rocha w Janowie, a oprawę muzyczną  zapewnił ksiądz dziekan Krzysztof Dziadak – proboszcz parafii św. Leonarda w Grzebsku. Następnie została odsłonięta pamiątkowa tablica, po czym wszyscy uczestnicy udali się do odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej. Polonez w wykonaniu uczniów  klas VI i VII wprowadził zgromadzonych w uroczysty nastrój. Pani dyrektor Beata Jóźwiak powitała przybyłych gości oraz wygłosiła okolicznościowe przemówienie. Następnie popłynęły słowa uznania i serdeczne życzenia dla społeczności szkolnej  od przedstawicieli władz oraz zaproszonych gości.

   Jubileusz jest okazją do wspomnień, które, choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Pani Małgorzata Szypulska – absolwentka naszej szkoły, a obecnie nauczycielka matematyki, odczytała historię Szkoły. W tle , na ekranie, przewijały się  fotografie z dawnych lat. Postać patrona przybliżyły uczennice – finalistki szkolnego konkursu historycznego. Uroczystość uświetniły występy uczniów, którzy zaprezentowali swoje talenty recytatorskie, wokalne i taneczne.

Na zakończenie części oficjalnej obejrzeliśmy pokaz walk rycerskich w wykonaniu rycerzy Bractwa Rycerskiego  Komturii Nidzickiej.

   Okolicznościowy tort otworzył część nieoficjalną. Po skosztowaniu tortu goście udali się  na poczęstunek. Był  czas na rozmowy, oglądanie szkolnych  kronik  i dawnych zdjęć. Przywołały one wspomnienia zdarzeń, które bezpowrotnie minęły, ale kojarzą się z tym, co najlepsze - z młodością, szkołą, przyjaźniami.

      Nasza uroczystość przeszła już do historii. Jubileusz to okazja do wspomnień , ale także planów na przyszłość, które mamy nadzieję realizować przez następne dziesięciolecia.

   Jako społeczność szkolna  dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole, nie tylko z okazji jubileuszu.

Składamy serdeczne podziękowania władzom samorządowym, duchownym, sponsorom, absolwentom, rodzicom, a także wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w przygotowanie naszego, pięknego święta.

 

Od 1 września 2017 roku po refoemie edukacji nasza Szkoła jest osmioklasową Szkołą Podstawową

 

 

Kierownicy i dyrektorzy szkoły po wyzwoleniu:

 

Leonard Solnicki

Maria Majewska

Janina Majewska

Włodzimierz Klonowski

Jan Pawłowski

Konrad Zakrzewski

Kazimierz Makowiecki

Benedykt Klimek

Bożena Majewska

Barbara Wrzeszczyńska

Mieczysław Brzeziński

Leonard Majewski

Jan Piotrkowski

Beata Jóźwiak

tworzenie stron webon.pl