Szkoła Podstawowa

im. Zawiszy Czarnego      

Waśniewo-Grabowo 4
13-111 Janowiec Kościelny
tel: 89 6261013
e-mail: wasniewo@go2.pl

2018-12-21 - „CZY JESTEŚ GOTÓW NA PRZYJŚCIE PANA?” - jasełka

„CZY JESTEŚ GOTÓW NA PRZYJŚCIE PANA?” – 21 grudnia, tradycyjnie w ostatni dzień nauki przed świętami Bożego Narodzenia,    w naszej szkole odbyło się spotkanie opłatkowe poprzedzone jasełkami. W przedstawieniu w głównych rolach wystąpili uczniowie klasy V, w tańczące aniołki wcieliły się dziewczęta z klasy III, w chórku oraz pieśniach „Zwiastowanie” i „Mario czy Ty wiesz” wystąpiły dziewczęta z klasy VII. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: proboszcz parafii Grzebsk ksiądz dziekan Krzysztof Dziadak, wójt Gminy Janowiec Kościelny pan Piotr Rakoczy, przewodnicząca Rady Gminy pani Marianna Malinowska, przewodnicząca Komisji Oświaty pani Anna Rybacka oraz cała społeczność szkolna.

Pierwsza scena jasełek przypomniała nam Zwiastowanie, w którym objawia się Marii Archanioł Gabriel i zapowiada narodzenie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Radość z tej wielkiej nowiny wyraziły aniołki w tańcu ofiarowanym Maryi.

            Kolejne sceny to przykłady z naszego codziennego życia: zabiegani, zniecierpliwieni ludzie w przedświątecznych przygotowaniach, zagubieni, zatopieni w wirtualnym świecie i rozrywkach. Nikt z nich nie dostrzega najważniejszego - przyjścia Pana.    A czy każdy z nas jest gotów na przyjście Pana? - to pytanie zabrzmiało zanim ukazał się żłóbek oraz Maryja z dzieciątkiem i Józef.

W stajence małemu Jezusowi przedstawione zostały prośby ludzi o łaskę miłości, szczęście w rodzinach, pokój na świecie, mądrość       i prawdę. Na koniec przedstawienia zabrzmiała ostatnia zwrotka kolędy „Bóg się rodzi”.

            Po przedstawieniu głos zabrała pani Dyrektor oraz goście kierując do zgromadzonych i ich rodzin świąteczno-noworoczne życzenia. Ksiądz proboszcz zanim dokonał symbolicznego podzielenia opłatkiem, nawiązał do głównej myśli jasełek „Czy jesteś gotów na przyjście Pana?” i zachęcił do refleksji - czy jesteśmy gotowi na Boże Narodzenie. Następnie życząc wszystkim błogosławionych świąt przełamał opłatek i zainicjował dzielenie się opłatkiem.

Po spotkaniu w Sali gimnastycznej uczniowie ze swoimi wychowawcami udali się do klas, gdzie kontynuowali szkolną Wigilię.

tworzenie stron webon.pl