Szkoła Podstawowa

im. Zawiszy Czarnego      

Waśniewo-Grabowo 4
13-111 Janowiec Kościelny
tel: 89 6261013
e-mail: wasniewo@go2.pl

2019-06-28 - 100 - lecie Polskiego Czerwonego Krzyża

18 stycznia 1919 r. pod honorowym przewodnictwem Heleny Paderewskiej oraz gen. Zdzisława Horyńskiego – ówczesnego szefa służby sanitarnej w odradzającym się Wojsku Polskim, rozpoczął się zjazd nadzwyczajny. W trakcie trwających trzy dni obrad dokonano oceny dotychczasowego dorobku organizacji niosących pomoc żołnierzom. W wyniku obrad postanowiono utworzyć narodową organizację Czerwonego Krzyża pod nazwą  Polskie Towarzystwo  Czerwonego Krzyża.

Polskie Towarzystwo Polskiego Krzyża (obecna nazwa: Polski Czerwony Krzyż) zostało oficjalnie uznane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w dniu 14 lipca 1919 r., zaś 16 września tego samego roku zostało przyjęte w poczet Międzynarodowej Ligii Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża (obecna nazwa: Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca). 

27 czerwca 2019 roku w Sali Rycerskiej nidzickiego zamku odbyły się obchody jubileuszu organizaowane przez Zarząd Rejonowy PCK w Nidzicy. 

Podczas gali przedstawicielom władz, instytucji i placówek wspierających działalność Polskiego Czerwonego Krzyża wręczono Medale 100-lecia PCK. Takie wyróżnienie otrzymała również nasza szkoła w dowód uznania za wieloletnią aktywną działalność i propagowanie idei Polskiego Czerwonego Krzyża. 

tworzenie stron webon.pl